Zespół festiwalu

Dyrektorka artystyczna festiwalu Agata Siwiak

 

Dyrektorka ds. koordynacji  Sandra Lewandowska

 

Dyrektor techniczny Andrzej Szwaczyk

 

 

Redaktorka druków  Anna Maśląkowska

Promocja Ewelina Mania, Adrian Stanny

Media

 

 

Organizator: Teatr Polski w Poznaniu

Dyrektor Marcin Kowalski

Dyrektor artystyczny Maciej Nowak

Asystentka kierownika technicznego Zuzanna Głowacka

Sekretariat Marcin Adamczak

Główny księgowy Michał Wojtuś

Kasa biletowa Monika Stasik, Ewa Zaradna, Karolina Kucharczyk

Dział księgowości Ewa Kirkowska, Agnieszka Nowicka, Beata Pławska

Kadry Sylwia Węclawek

Transport i zaopatrzenie Małgorzata Roszak, Zbigniew Roszak

Oświetleniowcy Paweł Bordych – kierownik pracowni, Miłosz Tulewicz

Akustycy Wiesław Janicki – kierownik pracowni, Marcin Pieczyński, Łukasz Drążek

Brygadier sceny Roman Berent

Montażyści Krzysztof Lipiński, Tomasz Podharski, Damian Wełna, Łukasz Wiśniewski, Ryszard Zajączkowski, Władysław Urneshev

Garderobiane Ewa Cieślik, Ewa Jóźwiak, Elżbieta Rochowiak

Charakteryzatornia Jolanta Łobacz, Magdalena Chrzuszcz

Rekwizytornia Paulina Kuntze

Stolarnia Dariusz Michalak

Pracownik gospodarczy Andrzej Michalski

Inspektor ds. ppoż. Władysław Kaczmarek

Utrzymanie czystości Bożena Augustynek, Katarzyna Dzimińska, Ewa Kudlińska, Teresa Woroch

Portierzy Henryka Michalska, Urszula Michalska,  Henryk Dziamski, Krzysztof Foryś

 

Zespół artystyczny 

w sezonie 2017/2018

 

Barbara Krasińska, Teresa Kwiatkowska, Barbara Prokopowicz, Monika Roszko,Ewa Szumska, Kornelia Trawkowska, Mariusz Adamski, Konrad Cichoń,Przemysław Chojęta, Piotr B. Dąbrowski, Michał Kaleta, Wojciech Kalwat, Piotr Kaźmierczak, Jakub Papuga, Paweł Siwiak, Andrzej Szubski, Wiesław Zanowicz

Inspicjentki — Magdalena Matusewicz, Agnieszka Misiewicz

 

Projekt plakatu festiwalu: