„Bliscy Nieznajomi” to tematyczne spotkanie teatrów z Europy. Podczas tego festiwalu można zobaczyć spektakle, które współistniejąc w tej samej przestrzeni, wzajemnie się uzupełniają i komentują, a twórców i widzów stawiają wobec moralnych dylematów.

Trzecia edycja dotyczyła najwęższego kręgu obserwacji, ale za to najbardziej dotkliwego. Obecnego w życiu każdego. Zapisanego w naszych genach i pamięci. Rodzina. Czym jest? Oparciem, przekleństwem, nadzieją? Czy i kiedy jest ona święta? Oglądając osiem festiwalowych spektakli śledziliśmy losy ludzi uwikłanych w toksyczne związki albo ocalonych przez relacje rodzinne.