6 VI, godz. 19.00 | spektakl

Międzynarodowe Targi Poznańskie (hala nr 2)

SOLIDARNOŚĆ. NOWY PROJEKT / reż. Paweł Wodziński / Biennale Warszawa

kup bilet

spotkanie z publicznością / prowadzenie: prof. Przemysław Czapliński / klub festiwalowy

W 1981 roku, w Hali Olivia w Gdańsku, odbył się historyczny I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Dziewięciuset związkowców, reprezentujących blisko dziesięciomilionowy ruch społeczny, dyskutowało nad alternatywną wizją Polski samorządnej. Wydarzenia te, dały nadzieję, że inne społeczeństwo i polityka są możliwe. W 1981 roku, na krótki moment w naszej historii, pojawiła się szczera próba wcielenia w życie idei samorządności politycznej i ekonomicznej, bez klasowych i kulturowych przywilejów. Idea, od której jesteśmy dziś bardzo oddaleni. Pierwsza „Solidarność” opracowała i przegłosowała program odpowiadający na potrzeby wszystkich jego członkiń/ów. Wsparta siłą dziesięciu milionów ludzi, zaproponowała inną, alternatywną wizję Polski, opartą m.in. na samozarządzaniu, równym dostępie do usług publicznych, a także ochronie środowiska i rozwoju społecznym poprzez kulturę i edukację. Spektakl Pawła Wodzińskiego i zespołu, oparty na stenogramach zjazdu oraz materiałach dokumentalnych, sprawdza ideę konstytuowania się masowego ruchu społecznego, opartego na zasadach demokracji bezpośredniej. To także performatywne wychylenie w przyszłość i próba spojrzenia na dzisiejsze możliwości samostanowienia społecznego, będącego demokratyczną odpowiedzią na wzrost nastrojów nacjonalistycznych i autorytarne działania władzy.