Po raz siódmy spotykaliśmy się w Teatrze Polskim w Poznaniu, żeby lepiej poznać BLISKICH NIEZNAJOMYCH. Tym razem nasz Festiwal nosił tytuł: KAIN I ABEL. Pokazaliśmy skomplikowane relacje między braćmi, ale nie zawęziliśmy pola widzenia tylko do relacji rodzinnych. Bohaterami przedstawień byli także ludzie tej samej lub różnych narodowości zamieszkujący to samo miejsce. Zobaczyliśmy ich w relacjach zgody, nienawiści i lęku. Braterstwa i jego braku.

Historia Kaina i Abla była także dobrą okazją do tego, żeby przyjrzeć się źródłom zła i zastanowić nad odpowiedzialnością za jego obecność. Ile w każdym z nas Kaina, a ile Abla?

W maju i czerwcu wystawione zostały spektakle z Krakowa, Wałbrzycha, Warszawy, Lublina, Szczecina i Katowic.