4 VI, godz. 18.00, 20.00 | spektakl

Międzynarodowe Targi Poznańskie (hala nr 2)

GOLEM Maja Kleczewska, Łukasz Chotkowski / reż. Maja Kleczewska / Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie

kup bilet

Golem, po Dybuku i Malowanym ptaku, jest trzecią częścią tryptyku realizowaną przez twórców w Teatrze Żydowskim. Legenda o Golemie, sztucznym człowieku, jest jedną z najstarszych w tradycji żydowskiej. Od lat przenika różne kultury i nadaje nowe sensy. Golem jest figurą jednocześnie zwiastującą katastrofę i nadchodzące po niej oczyszczenie. Sztuczny człowiek jest lustrem, w którym przegląda się nasze człowieczeństwo i nasza pamięć. W spektaklu, w reżyserii Mai Kleczewskiej, legenda ta jest opowiedziana głosami Dzieci Holokaustu. Osmalonymi, ocalonymi, którzy na co dzień wciąż pozostają w ukryciu. Tu każde wypowiedziane słowo, działanie, wiąże się z przeżytym doświadczeniem odciśniętym w ciele. Golem staje się Przestrzenią Pamięci. Pamięci, która trwa, nie ma końca i będzie przekazywana. W spektaklu, klasyczny podział na scenę i widownię, zostaje unieważniony. Widz, w sposób indywidualny, poddaje się wpływom nowych mediów, muzyki współczesnej, wielości bodźców płynących z odbioru świata. Sam też decyduje, które fragmenty historii go interesują i jak długo potrwa spektakl. W Golemie teraźniejszość nie istnieje, jest tylko widz tu i teraz, a postaci doświadczają przeszłości i przyszłości.